אסף רז

רכז תחום צדק חלוקתי וכלכלה מקומית מקיימת, שתיל