בקי בוכוולד

מנהלת תחום תרומות מתוכננות, הקרן החדשה לישראל