יעל וינשטיין

מנהלת מחקר ופיתוח, קבוצת "שכולו טוב"