ד"ר רונן גופר |

אספות אזרחים בעתות קונפליקט ומשבר

אסיפת אזרחים באירלנד

החברה הישראלית מצויה במשבר פנימי עמוק הכולל אי הסכמה בין חלקי החברה על המהויות הבסיסיות של חיינו כאן. משבר זה מאיים לפרום את ההסכמות שהחזיקו את המרקם החברתי בישראל עד כה, ואם לא יטופל, יאיים קרוב לוודאי על עצם קיומנו כמדינה וכחברה.

חוסר אמון, הפקרה והפרת חוזה, הפכו למילים שגורות לתיאור מערכת היחסים בין קבוצות בחברה ובעיקר בין האזרח למדינה. כדי לשקם את האמון ולהוביל להסכמות על חוזה חדש, ישנם שלושה רכיבים שצריכים להילקח בחשבון:

  1. מעורבות אזרחים – אזרחים מן השורה צריכים להיות משתתפים מרכזיים בכל עיצוב של חוזה חדש.
  2. ייצוג למגוון הקולות – ייצוגם של כלל הגוונים בחברה הישראלית בעיצוב פתרון חדש הוא קריטי לעיצוב שכזה.
  3. הסכמה מתוך שיח – אין תחליף לשיח, פנים אל פנים, תוך שמיעת כל הקולות והגעה להסכמה.

אספת האזרחים (Citizen Assembly) היא כלי של דמוקרטיה השתתפותית-דיונית (Deliberative Democracy), אשר מכיל את שלושת הרכיבים הללו, ויש ביכולתו לסייע בהתמודדות עם המשבר בו אנו נתונים. במסגרתו, אזרחים המהווים מדגם מייצג של אזרחים מן השורה, מקיימים דיונים ומגיעים להסכמה על פתרון. הניסיון שנצבר בעולם מראה שהמודל הזה הוא אפקטיבי כדי להגיע להסכמות ולקבל החלטות בסוגיות מורכבות, והוא אפקטיבי לא פחות בתקופה של משבר. המעבדה לאספות אזרחים ברשויות מקומיות בישראל, התניעה לאחרונה את השימוש בהן.

כיצד עובדת אספת אזרחים? סיפור המקרה של אירלנד

האספה באירלנד היא דוגמה לדרך פעולתה של אספת אזרחים. האספה החלה פעולתה במהלך 2016 עם מנדט שניתן לה על ידי הממשלה והפרלמנט האיריים לטיפול בסוגיה שהסעירה את החברה האירית: הפסקת היריון. קיום האספה היווה גם מימוש הבטחת בחירות של ראש ממשלת אירלנד, אנדה קני.

שלב ראשון, מדגם מייצג: נערכה בחירת מדגם סטטיסטי של 100 אזרחים המייצגים את החברה האירית (sortition). כלומר, מספר שווה של נשים וגברים, מגוון גילאים, פרישה גיאוגרפית, מגוון רמות השכלה ועוד.

שלב שני, לימוד: הוקדש ללימוד הסוגיה של מדיניות הטיפול בהפסקות הריון על היבטיה השונים. הלימוד נעשה עם מומחים ובעלי עניין המייצגים את כל קשת העמדות בנושא. לכלל אזרחי אירלנד ניתנו הזדמנויות רבות להשמיע את דעתם ובדרכים מגוונות, על מנת שגם אלה יילקחו בחשבון על ידי משתתפי האספה.

שלב שלישי, דיונים וניסוח המלצות: הדיונים נערכו בקבוצות קטנות ובמליאה לסירוגין, ונועדו לאפשר ניסוח של דו"ח המלצות מוסכם שהוגש לממשלת אירלנד, אשר כזכור היא זו שנתנה את המנדט לאספה.

התהליך כולו ארך שמונה חודשים. הוא נערך במפגשים מרוכזים בסופי שבוע, עליהם קיבלו המשתתפים החזר כספי עבור הוצאות ואובדן הכנסה.

שלב רביעי, הגשת הדו"ח: דו"ח האספה הוגש לפרלמנט האירי בתחילת 2018 והוא צידד בשינוי איסור על הפסקות הריון על ידי שינוי הסעיף השמיני לחוקה האירית. לדו"ח האזרחים לא היה מעמד פורמלי, אך הוא נדון בחיוב על ידי הפרלמנט והממשלה וזכה לגיבוי מן הציבור. הצעת אספת האזרחים אושרה במשאל עם במאי 2018.

תהליך אספת האזרחים

תהליך אספת אזרחים

אספת האזרחים הצליחה במקום ששיח ציבורי ומשא ומתן פוליטי רגילים כשלו בעבר, ואפשרה יצירת הסכמות בחברה. החל מסוף 2018, מאפשרת החוקה האירית הפסקות הריון ובזאת הסתיים דיון ציבורי נוקב ומפלג בן עשרות שנים. המהלך הזה התאפשר בעזרתה של אספת האזרחים, בעזרתה של תפיסת עולם דמוקרטית-משתפת ובעזרת מנהיגות ואומץ לב של נבחרי הציבור. השימוש באספות אזרחים הולך וגובר בעולם, כולל באירלנד לצורך שינויים חוקתיים נוספים, כגון הכללה מפורשת של סעיף שוויון לנשים ועוד.

שיח אזרחי מתאים לעתות משבר: הניסיון בעולם

חלק מן המדינות שחוו משבר חוקתי או פוליטי בשנים האחרונות נעזרו באספת אזרחים כדי להתמודד עם המשבר. כך, כינס הנשיא עמנואל מקרון אספת אזרחים בנושא משבר האקלים, לאחר מחאת "האפודים הצהובים", וזו הגישה לו את המלצותיה בקיץ 2020.

במקרה של בלגיה, לאחר שבשנים 2010-2012 נקבע שיא במשבר הפוליטי ובמשך 541 יום לא הוקמה בה ממשלה. אספת ה- G1000 – אספת אזרחים שמנתה 1000 אזרחים, שכונסה על ידי ארגונים אזרחיים דווקא, נתפסת כיום כנקודת מפנה ליציאתה של בלגיה מן המשבר הפוליטי, כמו גם לחידושים דמוקרטיים נוספים המתרחשים בה מאז.

אספות האזרחים שנערכו בשנים 2004-2007 בבריטיש קולומביה, באונטריו ובהולנד בנושא שינוי שיטת הבחירות שהודגמה כלא הוגנת, מעידות גם הן על השימוש בכלי דווקא בעת משבר. ואם נדמה כי תקופת חירום, כמו זו שישראל חווה בימים אלה, אינה מתאימה לכינוס אספת אזרחים, הרי שדוגמת ניו-אורלינס, לאחר הסופה קתרינה בשנת 2005 מעידה שלא כך.

לאחר הסופה בניו-אורלינס, איבדו רוב תושבי העיר המונה 450,000 איש ואישה, את בתיהם ופונו ממנה. בעת ההיא, הממשל הפדרלי התנה את הסיוע בעריכתה של תוכנית שיקום אורבנית מוסכמת על כל הגורמים ששקדו על הכנתה. רק לאחר שני כישלונות בגיבוש תוכנית מוסכמת שכזו, כונס ה-Citizen Congress, שהיווה סוג של אספת אזרחים. הקונגרס האזרחי שמנה כ-4,000 תושבים הוביל לבדו להסכמה על תוכנית אורבנית שאפשרה את העברתו של הסיוע הפדרלי במאי 2007, כמעט שנתיים לאחר האסון!!

השימוש בטכניקות המשתפות אזרחים כחלק מפתרון בעיות אקוטיות במדינות דמוקרטיות הולך ומתרחב בשנים האחרונות, כולל בקנדה, בריטניה, הולנד, דנמרק, גרמניה ועוד. מחקר של ה-OECD (2020) קבע שגל אספות האזרחים הוכיח הצלחה במאות מקרים על ידי ממשלות ועיריות ברחבי העולם. האיחוד האירופי אף קיים לאחרונה אספות אזרחים כלל-אירופאיות בנושאי משבר האקלים, הגירה ועתיד האיחוד, ובחלק מן המדינות אף החלו במיסוד של אספות אזרחים כחלק מהמנגנון הדמוקרטי הנוהג בהן. במידה רבה, אספות אזרחים הפכו לחלק ממאמץ עולמי להתחדשותה של הדמוקרטיה.

אספות אזרחים בישראל

בשל הרלבנטיות הגבוהה של הניסיון העולמי בהתמודדות עם משבר עבורנו, יוזמת דמוקרטיה 3.0 במרכז השל לקיימות, וובינר שעסק בפריצות הדרך שמזמנת אספת אזרחים בעתות משבר. בוובינר הוצגו, בגוף ראשון, ארבעה מקרים של יישום אספות אזרחים בעת משבר בעולם. לצפיה בוובינר וחומרים הקשורים אליו.

דמוקרטיה 3.0 פועלת כדי להטמיע את השימוש באספות אזרחים, וב-2022 יצאה בקול קורא לקיום אספת אזרחים באחת מהרשויות בארץ. מבין 21 הרשויות שפנו, נבחרה קרית טבעון לקיים את אספת האזרחים הראשונה בישראל, תוך שהיא מקבלת את ברכת הדרך והבטחת ראש המועצה, עדו גרינבלום, לדון בהמלצות הדוח.

האספה עסקה בשאלה: כיצד קרית טבעון יכולה להיערך להפחתה משמעותית של פסולת הנשלחת להטמנה? המועצה דנה בדוח ההמלצות שהגישה אספת האזרחים ואף קיבלה ליישום קרוב ל-80% מהמלצותיה. לקריאת הדוח המסכם, הכולל את מסמך המלצות האספה..

גולת הכותרת של פעילות יוזמת דמוקרטיה 3.0 היא הקמתה בימים אלה של 'המעבדה לאספות אזרחים ברשויות מקומיות'. מיד לאחר הבחירות המוניציפליות, פרסמה המעבדה קול קורא להשתתפות רשויות מקומיות במהלך אשר יכשיר מנהלות ומנהלים ברשויות מקומיות ויתן להם ידע וכלים לקיים אספות אזרחים ברשויותיהם. כחלק מן המהלך, המעבדה תלווה 6 מהרשויות בביצוע של אספות בפועל. שנת 2024-2025 יכולה לסמן את תחילתה של התחדשות בדמוקרטיה המקומית בישראל ולסמן איכות חדשה של שותפות בין הרשויות המקומיות לתושביהן.

הכותב: ד"ר רונן גופר, המעבדה לאספות אזרחים ברשויות מקומיות

 

משפיעות על העולם? מקדמים שינוי חברתי?

פנו אלינו ליעוץ

הצטרפו לרשימת המנויים שלנו

וקבלו מייל עם תכנים חדשים שעולים לבלוג

    תגובות

    כתבו תגובה