תני פרנק |

שנת בחירות ברשויות המוניציפליות, יצאנו לדרך

Election_Day_2015

הבחירות במרבית הרשויות המקומיות לראשות העיר ולמועצת העיר יתקיימו בסוף אוקטובר 2018. לכאורה, יש עוד קצת פחות משנה עד הבחירות, ועוד כמעט שנה שלמה של ניהול העירייה. אך למעשה, אנחנו כבר מזמן בתקופה אחרת, "שנת בחירות" שמה.

בין מקצועי לפוליטי

לשנת הבחירות יש מאפיינים שונים הנוגעים למתח בין הפעילות המקצועית של ראש העיר, חברי המועצה והעירייה ובין הפעילות והנגיעה הפוליטית של הגורמים הראשונים. בראש ובראשונה, ישנה המתיחות הפוליטית. "צחצוח החרבות" מתחיל בתקופה הזו של השנה, אם לא החל כבר מיד לאחר החגים, והוא בא לידי ביטוי בפעולות פוליטיות שונות, מיציאה קלה מהמסגרת של המשמעת הקואליציונית ועד לפרישה מהקואליציה והתפטרות של חברי מועצה מתפקידים שונים. זאת גם התקופה בה מתחילים גורמים בעיר להכריז על מועמדותם לראשות העיר.

כך לדוגמה ניתן לראות במתיחות הנוכחית בעיריית ירושלים, שם המתיחות הפנים-קואליציונית הגיעה לשיא הנוכחי במסגרתו פרשה סיעת "התעוררות" (השותפה הקואליציונית הלא-דתית היחידה שנותרה לראש העיר) בעלת ארבעת המנדטים מהקואליציה כשהעומד בראשה, עופר ברקוביץ', הצהיר על מועמדותו לבחירות לראשות העיר מול ראש העיר המכהן ניר ברקת.

מה אומר החוק על מינויים פוליטיים בשנת בחירות?

בנוסף לתהליך הבסיסי של חידוד עמדות והבדלים בין המתחרים הפוליטיים השונים, ככל שהולכת ומתקדמת שנת הבחירות, ישנם עניינים שנאסרו בחוק ובהנחיות שונות שמגבילים את הפעילות השוטפת של הפוליטיקאים.

ישנם דברים שנאסרים בזמן שנת הבחירות; למשל, מינוי תפקידים הולך ונהיה קשה יותר לביצוע, עד כדי בלתי אפשרי. מינויים בכירים נאסרים החל מה-1.1.18 ואחרים בשלבים מאוחרים יותר של השנה. אלו מנגנונים שנועדו להבטיח שלא ניתנים מיני אתננים פוליטיים בצורה של מינויים תמורת תמיכה פוליטית.

כלכלת בחירות ומחטפים פוליטיים

עוד מאפיין של שנת הבחירות זוהי כלכלת הבחירות. כמו בהקשר של הבחירות ברמה הארצית, כלכלת הבחירות ברמה המקומית משמעה שימוש בתקציבים וכלים פיננסיים אחרים על מנת למצוא חן בעיני הבוחרים באופן חריג ומובחן מההתנהלות הפיננסית הקבועה.
מה שמבדיל בין כלכלת בחירות ובין סתם כלכלה פוליטית רגילה, הוא שינוי בולט בעקביות המדיניות הכלכלית. אם לדוגמה ראש עיר החליט על הקמת פארק בעלות של עשרות מיליוני ₪ ללא תכנון מוקדם ובניגוד למדיניות העבר, אין ספק שניתן לשייך זאת לכלכלת בחירות. דוגמה נוספת היא פתיחה פתאומית בהליך שיתוף ציבור לשיקום רחוב ראשי שהוזנח במשך שנים במהלך קדנציה אחרת של אותו ראש רשות.

כלכלת הבחירות באה לידי ביטוי כמובן בתקציב המאושר על ידי הרשות המקומית לשנת הבחירות, במקרה שלנו תקציב 2018 ברשויות השונות. התקציב עובר בוועדת הכספים העירונית ולבסוף מאושר על ידי מליאת המועצה, כאשר הגשת התקציב הסופי למועצה והאישור מתקבלים בדרך כל בסמוך לסוף שנת הכספים העירונית, קרי סוף דצמבר.
זו העת גם לכלכלת בחירות מול הבוחר שבאה לידי במהלכים שונים כמו בדוגמאות שהבאנו לעיל, וגם העת למהלכים תקציביים שמיועדים לטובת דילים פוליטיים כמו הגדלת תקציב התרבות התורנית או תוספות לפעילויות בשכונות מסוימות. אלה מקרים המכונים לעתים "מחטפים" בשל העובדה שהם מבוצעים כשינוי בהצעת התקציב בשלבים האחרונים של אישורו במליאת המועצה ולא בהכרח בדרך המסודרת של מעבר בכל הצינורות המקובלים טרם הבאה לאישור.

הקצאת קרקעות, תמיכות ומענקים

מהלכים פוליטיים נוספים לא בהכרח עוברים דרך אישור התקציב, אלא בצינורות אחרים. אחד מהם הוא וועדת ההקצאות, וועדה שאמונה על הקצאות קרקע ומבנים, במסגרתה מוקצים שטחים ציבוריים של הרשות המקומית לעמותות, בתי כנסת, תנועות נוער, קופות חולים ועוד.
צינור נוסף הוא וועדת התמיכות, שם מוחלט על מתן תמיכות ומענקים שונים לגופים על פי קריטריונים ועל בסיס תקנות תמיכה קיימות. מהלך של כלכלת בחירות כמו הגדלה פתאומית של התמיכה בקבוצת הספורט המקומית למשל, יקרה בדרך כלל באמצעות הגדלת אחוז התמיכה במסגרת החלטה של וועדת התמיכות.

תעמולת בחירות – אסור ומותר

כחצי שנה לפני מועד הבחירות לרשויות המקומיות, יוצא בדרך כלל חוזר מנכ"ל משרד הפנים עם הנחיות של היועץ המשפטי לממשלה לקראת הבחירות. בין השאר מדובר בהנחיות הכוללות הקפדה על טוהר הבחירות והוראות לגבי הימנעות מתעמולת בחירות אסורה.
הקו המבחין בין תעמולת בחירות אסורה כגון שימוש בדוברות העירייה לפאר ולרומם את פועלו של ראש העיר בפרט והעירייה בכלל הוא דק, ועל כן זו תופעה קיימת ברשויות רבות.
דו"ח של מבקר המדינה שבדק את הבחירות ברשויות המקומיות בשנת 2013 במספר רשויות, העלה ממצאים חמורים אודות שימוש בכספי רשות לטובת תעמולה לראש הרשות. כך למשל עיריית קריית גת עשתה שימוש אסור בכספי העירייה שהיו, לפי החלטת יו"ר ועדת הבחירות, תעמולת בחירות מובהקת בעד ראש העירייה.
דוגמאות אחרות לתעמולת בחירות אסורה בתקופה של שנת הבחירות היא התקשרות עם גופי תקשורת מקומיים שמולידה דיווחים חדשותיים בעלי אופי תעמולתי, גם כאן בדרך כלל לטובת ראש הרשות. לפי דו"ח המבקר, כך קרה במועצה המקומית גבעת זאב בבחירות הקודמות.

פעילות של החברה האזרחית בשנת הבחירות

הדינאמיקה השונה של שנת הבחירות מחייבת תפיסה שונה של פעולה של החברה האזרחית אל מול השחקנים הפוליטיים ודמויות המפתח בעירייה. מי שכבר פעיל בשדה המוניציפאלי, מכיר את ההבדלים הניכרים בין התקופה שלאחר כינון הקואליציה, לבין תקופת אמצע הקדנציה ובין התקופה הנוכחית של שנת הבחירות.
כאמור, תקופה זו מאופיינת במתיחות גוברת בין היריבים הפוליטיים השונים ועל כן כאשר פועלים מול ראש העיר וחברי מועצה יש לקחת זאת בחשבון. רבים מחברי המועצה ברשויות המקומיות הם ותיקים ומנוסים, אך בעת הזו גם הם כמו כולם מתחילים לתכנן את צעדיהם לקראת הפתיחה בקמפיין הבחירות הרשמי.

פעם ראשונה בזירה המוניציפלית?

לגבי מי שפוסע בצעדיו הראשונים במרחב הפוליטי המוניציפאלי, חשוב להבין שמחד גיסא הגישה לשחקנים הפוליטיים השונים נראית נוחה יותר והם קשובים יותר לכאורה לקולו של האזרח, אך מאידך גיסא היכולת שלהם לפעול הולכת ופוחתת. אפילו ראש העיר, שאין צורך להרחיב על סמכויותיו וכוחו הגדול בעיר, הולך ונהיה מוגבל בפעולותיו ככל שאנו מתקרבים לסיום שנת הבחירות.

נוסיף לכך את העובדה שממילא כאשר פועלים בזירה פוליטית, יש חשיבות גדולה לזהירות ורגישות בבחירת שיתופי הפעולה ובבחירת אסטרטגיית הפעולה מול הגורמים הרלוונטיים. בשנת הבחירות הרגישות הולכת וגוברת ועל כן יש לנקוט משנה זהירות ולחשוב פעמיים לפני שבוחרים בדרך פעולה מול גורם כזה או אחר. בייחוד אמור הדבר בנוגע להחלטות ליציאה לפעולות הכרוכות בעימות עם ראש העיר או שחקן בכיר אחר בעירייה.

על אף האמור לעיל, אין ברצוני לרפות את ידיהם של העוסקים במלאכה. חשוב להבין את הרגישות הפוליטית, אך ניתן גם להשתמש בה למטרות חיוביות. אפשר למצוא את הנכונות אצל הגורם המתאים לקידום פרויקטים שונים שנתקעו בגלל בעיות מימוניות או פוליטיות.
זוהי הזדמנות לחשיבה יצירתית וממוקדת, כמו ייזום פעולות שלא דורשות מימון ארוך-טווח ושיש בצידן דיבידנד פוליטי. אם נשתמש בדוגמה קודמת, הגדלת תקציב לקבוצת ספורט מקומית תוך התניה של הגדלת הפעילות הקהילתית של קבוצת הספורט יכולה לשרת מיזמים קהילתיים של החברה האזרחית המקומית בשילוב צעד שפונה לליבם של הבוחרים חובבי הספורט.

לסיכום – למרות המרחק מהבחירות לרשויות המקומיות, נכנסנו כבר לשנת הבחירות, על שלל מאפייניה. זה הזמן לבצע עדכון בצורת הפעולה של החברה האזרחית כלפי השחקנים הפוליטיים, תוך הכרה בדינאמיקה הפוליטית ההולכת ומשתנה ובהזדמנויות שהתקופה טומנת בחובה לטובת קידום מטרותינו.
בהצלחה.

משפיעות על העולם? מקדמים שינוי חברתי?

פנו אלינו ליעוץ

הצטרפו לרשימת המנויים שלנו

וקבלו מייל עם תכנים חדשים שעולים לבלוג

    תגובות

    בהחלט בחולון הוא עושה תעמולת בחירות בלתי חוקית !

    כתבו תגובה