חובב ינאי |

איך פועלים במצב של חוסר יציבות פוליטי?

האם הממשלה תיפול

חוסר יציבות פוליטי עלול לגרום לבלימת תהליכים שאנו מקדמים, ולחילופין, גם לפתוח חלון הזדמנויות לקידומם המהיר. תרחישים של חוסר יציבות מתמשכת, בחירות כלליות או הקמת ממשלה חדשה עשויים להוביל לחילופי אישים בדרג פוליטי והמקצועי, ולשינוי בתפיסות המדיניות. מה שעשוי להשפיע על יכולתנו לקדם סדר יום מסוים, ולעתים גם על אסטרטגיית הפעולה שלנו.

*הפוסט נכתב לפני ההחלטה לפרק את הממשלה. ורלוונטי לתקופה של חוסר יציבות פוליטי.

במטרה לבחון אם וכיצד משפיע חוסר היציבות הפוליטי על פעילות הארגון יצרנו שאלון אבחון קצר שיעזור לכם ולכן לקבל החלטה:

האם הנסיבות הקיימות מחייבות האצה של הפעילות, התאמה של מתכונת העבודה או דחייה של מהלכים מתוכננים.

מציעים שהבדיקה תבוצע על ידי מנהלת הפרויקט או המנכ"ל.ית, בשיתוף בעלי העניין הישירים בארגון.
ככל שעולה הצורך, ניתן כמובן להעמיק ולהרחיב את הבדיקה.

תרחישים לאורם אנחנו מציעים לבצע את הבדיקה:

 1. המשך המצב הנוכחי – חוסר בהירות בנוגע למשך הזמן בו תכהן הממשלה הנוכחית
 2. פיזור הכנסת והליכה לבחירות כאשר הממשלה הנוכחית מכהנת כממשלת מעבר
 3. הקמת ממשלה חדשה אוהדת יותר או פחות לנושאים שהארגון מקדם

בחנו איך כל אחד מהתרחישים ישפיע על זירת הפעילות שלכם, תלוי במצב בו נמצא הפרויקט:
האם הפרויקט נמצא בשלב גיבוש, אישור או יישום?
האם הפרויקט מתנהל בזירה הממשלתית, מול דרג מקצועי במשרד מסוים, מול דרג פוליטי במשרד, מול הממשלה ככלל?
האם הוא מצוי בתהליכי דיון או אישור בכנסת, באחת מוועדות הכנסת או במליאה? בשלטון המקומי וכן הלאה.

סדרת שאלות שיעזרו לבחון את השפעת המצב הפוליטי על עבודת הארגון:

באיזה אופן הפרויקט שלנו יושפע מהשינויים הפוליטיים האפשריים?

 1. האם חוסר היציבות הפוליטי צפוי לגרום לעיכוב בקידום היוזמה?
 2. האם הקמת ממשלה חדשה בעלת עמדות שונות תקל על הסיכוי במימוש היוזמה או תפגע בסיכוי? ומה הכיוון הצפוי של השינוי?
 3. האם יישום או קידום הפרויקט על ידי המשרד הממשלתי ייפגע משינוי בהרכב בעלי התפקידים (השר, המנכ"ל, צוותי הלשכות ומינויים פוליטיים רלוונטיים אחרים) או יצא נשכר?

איך הפגיעה באפשרות לקדם הליכים פורמליים: חקיקה, החלטות ממשלה, תקצוב וכו', תשפיע על הפרויקט?

 1. האם קידום המהלך שאתם מובילים בימים אלה מחייב אישור ממשלה או אישור הכנסת או הליך חקיקה או אישור או חתימה של שר מסוים?
 2. האם קידום או מימוש הפרויקט מותנה בכסף ממשלתי ישיר שאושר או טרם אושר או שנמצא על סף אישור?
 3. האם מגבלות המוטלות על קידום מהלכי חקיקה, תקצוב, מינויים בתקופת ממשלת מעבר צפויות לגרום לעיכוב או בלימת המהלך?

האם יש פעולה דחופה הנחוצה לקידום הפרויקט במצב הנוכחי, ואם כן, מהי?

 1. מה אפשר לעשות כעת לקידום וזירוז הטיפול בפרויקט?
 2. האם לקדם מהלך מהיר כעת, גם אם נשיג רק חלק ממטרות הפרויקט שלנו?
 3. האם כדאי לפעול לעיכוב או בלימת המהלך נוכח חוסר היציבות הפוליטי?

לאור הבחינה שערכת, מהם השינויים הנדרשים בארגון?

 1. האם השינויים הפוליטיים יצריכו התמקדות ארגונית בסוגיות חדשות או אחרות ממה שתוכנן בתכנית העבודה הנוכחית?
 2. האם השינויים הפוליטיים יצריכו שימוש באסטרטגיית פעולה שונה מזו שאתם מפעילים עכשיו?
 3. אם המצב הפוליטי יחייב שינוי בתהליכי העבודה הארגוניים ומאמץ ארגוני מרוכז, האם הדבר אפשרי מבחינתכם במונחי כח אדם, תקציב, ידע ויכולות מקצועיות?

הערה קצרה לסיום,

אבחון שכזה, גם אם ייעשה באופן ראשוני, עשוי לסייע לכם ולכן במגוון מצבים של אי ודאות ואינו מוגבל למצב הפוליטי הנוכחי. מוזמנים להיעזר בנו למגוון רחב של אבחונים. דברו איתנו.

משפיעות על העולם? מקדמים שינוי חברתי?

פנו אלינו ליעוץ

כותבים נוספים

הצטרפו לרשימת המנויים שלנו

וקבלו מייל עם תכנים חדשים שעולים לבלוג

  תגובות

  כתבו תגובה