שירלי נדב, רכזת חופש ביטוי ומחאה, האגודה לזכויות האזרח

רכזת חופש ביטוי ומחאה, האגודה לזכויות האזרח
מדריך חדש: אבטחת מידע לאקטיביסטיות

מדריך חדש: אבטחת מידע לאקטיביסטיות

במדינות רבות, וגם אצלנו, ממשלות, רשויות וגופי אכיפה משתמשים בטכנולוגיות מעקב מקוונות כדי להגביל ולדכא את חופש הביטוי והמחאה. נוסף...

דיגיטל