מירב כהן בלסבלג - מנהלת תוכניות, מנהיגות מתנדבת – ג'וינט אלכא

מנהלת תוכניות, מנהיגות מתנדבת – ג'וינט אלכא